Concept-gebiedsvisie

Een leuke plek! Hier ontmoet je dorpsgenoten en kan je ontspannen, hier voel je je thuis. Dat is het toekomstbeeld voor het centrumgebied van Middelharnis en Sommelsdijk. Niet alleen ‘hier moet je zijn’, omdat je iets nodig hebt, maar juist: ‘hier wil je zijn’.  

De concept-gebiedsvisie Middelharnis-Sommelsdijk is gereed. Met gepaste trots presenteren wij u het toekomstbeeld voor het centrumgebied van Middelharnis en Sommelsdijk. Een streefbeeld voor de langere termijn, waar stap voor stap voortgang mee geboekt kan worden.

De concept-gebiedsvisie is op donderdag 28 oktober jl. gepresenteerd aan de gemeenteraad. Deze presentatie kunt u hier terugkijken (video vanaf minuut 47:50). Op donderdag 10 maart jl. is de gebiedsvisie vastgesteld door de gemeenteraad (video vanaf minuut 2:34:30).


Optimistisch en toekomstbestendig | In de visie wordt op hoofdlijnen de gezamenlijke koers uitgezet om het centrumgebied van Middelharnis-Sommelsdijk toekomstbestendig te maken. Daarbij wordt bewust niet ingegaan op ontwikkelingen die momenteel al gaande zijn, zoals het Verkeerscirculatieplan, de marktverplaatsing en de plannen voor het Spuiplein. Wel wordt er een positief streefbeeld neergezet, vanuit een breed (integraal) perspectief:

  • Benut de kansen van het zijn van een tweelingdorp | Zowel Sommelsdijk als Middelharnis zijn sleuteldorpen (kerkring/Voorstraat) met havenkommen. Er zijn veel unieke verhalen te vertellen, bijvoorbeeld  over het raadhuis, de werf, de grenssteen, de molen, de havens en de dorpsharten. Ook de rivaliteit van oudsher is geen bedreiging, maar juist een kans.
  • Verbind het ‘economische dorpshart’ (het winkelgebied) met de twee historische dorpsharten | Beide kerkringen, Voorstraten, kaaien en de dijk daartussen vormen in de toekomst samen een doorlopend en vanzelfsprekend ‘publieksgericht’ centrumgebied. Maar wel heeft elk stukje zijn eigen karakter. Denk aan het Diekhuus(plein) als ontmoetingsplek, sfeervol winkelen op en aan D’n Diek en het proeven van het authentieke dorpsleven in Sommelsdijk.
  • Bereid je voor op de toekomst | Stel dat de supermarkt aan het Kerkepad vertrekt. Wat dan? Dit heeft grote impact op het economisch functioneren van de oostzijde van het centrum. Tegelijkertijd biedt deze locatie veel kansen om een ander, meer recreatief en ontspannen centrumbezoek te stimuleren. Afwachten is voor alle partijen de slechtste optie.
  • Maak het centrum (grotendeels) autoluw | Kies voor langparkeervoorzieningen aan de randen, met logische looproutes. Kies in plaats van stenen en asfalt voor vergroening en recreatieve functies.
  • Alle gebouwen met een bijeenkomstfunctie zijn welkom | van bibliotheek tot sociale werkplaats en van warenmarkt tot kerk. Hoe vaker een inwoner voor een activiteit in het centrum moet en wil zijn, hoe aantrekkelijker en relevanter het dorpscentrum wordt.

Na afloop van de inspraakronde wordt de concept-gebiedsvisie zo nodig aangepast en voorgelegd aan de gemeenteraad van Goeree-Overflakkee. Na vaststelling vormt het document een inspirerend toetsings- en handelingskader voor de lange termijn, voor wat betreft de ontwikkeling van het centrumgebied van Middelharnis-Sommelsdijk. Het is vervolgens aan zowel de marktpartijen als de gemeente om de handschoen op te pakken en samen aan de slag te gaan.