Welkom

Dit is de participatiewebsite in het kader van het project ‘Herijking gebiedsvisie Middelharnis’. De gemeente Goeree-Overflakkee is dit voorjaar gestart met het vernieuwen van de bestaande gebiedsvisie voor het centrum van Middelharnis. Die visie (uit 2017) is op enkele vlakken niet concreet genoeg. Ook hebben we te maken met actuele ontwikkelingen (impact corona) en willen we een groter projectgebied meenemen in de plannen voor de komende jaren. We gaan dus kijken naar de toekomst van het hele gebied tussen de havenkom Sommelsdijk en de havenkom Middelharnis.

UPDATE:
Op donderdag 10 maart jl. is de gebiedsvisie vastgesteld door de gemeenteraad (video vanaf minuut 2:34:30). Op deze pagina vindt u de concept-gebiedsvisie.

Als hoofd(winkel)centrum heeft Middelharnis/Sommelsdijk een belangrijke positie op het eiland; hier komen bewoners en bezoekers graag voor het diverse mode-aanbod, de landelijke winkelketens en gewoon om ontspannen over D’n Diek of langs de Kaai te lopen. De laatste jaren wordt er echter, ook op Goeree-Overflakkee, steeds meer online gekocht. Hierdoor hebben met name niet-dagelijkse winkels (modezaken, schoenenwinkels, elektronica en huishoudartikelen) het zwaar en zien we een toenemende leegstand ontstaan op D’n Diek. Een structurele aanpak is noodzakelijk, mede door de impact van de (aanhoudende) coronacrisis.

De gemeente wordt in dit project bijgestaan door DTNP, een adviesbureau voor ruimtelijk-economische en stedenbouwkundige projecten, dat gespecialiseerd is in de aanpak van centrumgebieden. Klik hier voor meer informatie over DTNP.

De stand van zaken

Laatste aanpassingen na inzagetermijn

De concept-gebiedsvisie is op donderdag 28 oktober jl. gepresenteerd aan de gemeenteraad (video vanaf minuut 47:50) en lag daarna een aantal weken (t/m 15 december) ter inzage, zodat eenieder de kans had om te reageren op de inhoud van de visie. Op deze pagina vindt u de concept gebiedsvisie. Op basis van alle reacties is de visie afgerond. Op donderdag 10 maart jl. is de gebiedsvisie vastgesteld door de gemeenteraad (video vanaf minuut 2:34:30).

Hoe zijn we tot dit resultaat gekomen?

Aan het begin van het proces heeft DTNP, samen met een integraal team van beleidsmedewerkers van de gemeente en in afstemming met een ‘denktank’ van onafhankelijke externen, een eerste analyse voor de toekomst van het centrum opgesteld. Deze analyse (hoe gaat het nu?) dient als basis voor de koers (wat voor centrum willen we zijn?) voor de komende jaren. Op de volgende pagina vindt u de presentatie van onze eerste bevindingen.

Vervolgens hebben wij via een aantal werksessies en een online peiling verkend wat het toekomstbeeld van het centrum zou kunnen zijn. Wat voor centrum willen we zijn? Hoe ziet het centrum van de toekomst eruit? Door middel van een reeks referentiebeelden konden participanten hun gewenste centrum vorm te geven. Het is daarbij overigens niet zo dat ‘de meeste stemmen gelden’. De peiling geeft ons wel een belangrijk inzicht in de sfeer en beleving die u aantrekkelijk vindt voor het centrum van Middelharnis-Sommelsdijk. Ook de resultaten van de peiling vindt u verderop op deze website.

Meer informatie: hoe gaan we te werk?

Hieronder vindt u meer informatie over de gebiedsvisie, over hoe we te werk gaan en wat er met uw inbreng wordt gedaan.

Doel: een geactualiseerde gebiedsvisie

De gebiedsvisie is een kader om ontwikkelingen in het centrum te beoordelen en het centrum een nieuw impuls te geven in de gewenste richting. Het doel van de gebiedsvisie is om het centrum van Middelharnis-Sommelsdijk (van haven tot haven) zodanig aantrekkelijk te maken dat zowel bewoners als bezoekers (toeristen) hier graag komen en verblijven. De ‘visie’ is daarmee enerzijds een stip op de horizon, als wensbeeld van het centrum. Anderzijds is het de routekaart, een beschrijving van wat er nodig is om het beoogde doel te kunnen bereiken.

Wij vinden het belangrijk om de visie in samenwerking met bewoners, ondernemers, vastgoedeigenaren en culturele organisaties op te stellen. Het centrum is tenslotte van iedereen. Hier komen verschillende functies bij elkaar (boodschappen doen, winkelen, uitgaan, ontmoeten, cultureel bezoek, etc.). Inbreng van zoveel mogelijk betrokkenen en belanghebbenden is dan ook onmisbaar bij het opstellen van het gewenste beeld van het centrum. Hiervoor vindt intensief overleg plaats met vertegenwoordigers van de gemeente en met ondernemers, eigenaren en inwoners. Daarvoor dient ook deze website: gedurende dit project blijft deze website open voor iedereen om het proces te volgen en reacties te plaatsen.

Proces: stap voor stap

Via deze website kunt u de gemaakte stappen volgen en reacties plaatsen. De reacties nemen wij mee voordat we de volgende stap zetten.

  • De eerste stap was de ‘ophaalfase’. We hebben, in gesprek met betrokkenen en belanghebbenden, zo veel mogelijk relevante informatie opgehaald voor de visie. We presenteerden de analyse én luisterden goed naar alle reacties. Uw inbreng (positief en negatief) is namelijk van groot belang. Met uw bijdragen krijgen we een nog beter beeld van wat u in het centrum van Middelharnis/Sommelsdijk belangrijk vindt en wat ieders vragen/wensen/dromen zijn voor de toekomst.
  • De tweede stap is het bepalen van de hoofdlijnen voor de gebiedsvisie. Belangrijke thema’s en onderwerpen die naar voren zijn gekomen in de ophaalfase knopen we aan elkaar, zodat één duidelijk samenhangende visie ontstaat. Daarbij zal niet álles tegelijkertijd kunnen; waar nodig stellen wij een keuze voor. Dit bespreken we uiteraard tussentijds in de projectgroep en de denktank.
  • De derde stap (hier zijn we nu) is het opstellen van de gebiedsvisie. Dit zal gebeuren in de vorm van een boekje, inclusief een concrete projectenlijst. We presenteren begin november de concept-visie via deze projectwebsite, zodat u kunt reageren op deze voorlopige visie. Uw opmerkingen nemen we mee bij het afronden van het stuk, voordat het naar het college en de gemeenteraad gestuurd wordt.

Het échte werk begint echter pas wanneer het visieboekje gereed is. Vanaf dan zullen overheid, ondernemers, eigenaren, maatschappelijke organisaties en inwoners samen aan de slag moeten om de wensen uit de gebiedsvisie te realiseren. Wordt vervolgd!