Contact

Voor meer informatie over de herijking van de gebiedsvisie kunt u contact opnemen met:

Ivo Motshagen, projectleider gemeente Goeree-Overflakkee
Tel: 06 – 24260703  
E-mail: I.Motshagen@goeree-overflakkee.nl

Voor vragen over deze website kunt u contact opnemen met:

DTNP
Tel: 024 – 379 2083
E-mail: info@dtnp.nl